Популярное

Только свежие продукты и оригинальные рецепты от японских поваров

Назад

Роллы

Только свежие продукты и оригинальные рецепты от японских поваров

Назад

Сеты

Только свежие продукты и оригинальные рецепты от японских поваров

Назад

Гунканы

Только свежие продукты и оригинальные рецепты от японских поваров

Назад

Доставка и оплата


Стоимость доставки по г. Днепр — 50 грн
Стоимость доставки в пригород — 100 грн
Контакты
Адрес
г.Днепр:
№1 Проспект Слобожанский, 70
Время работы
Ежедневно
с 10.00 до 21.00

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу України.
Інтернет-магазин "100% Cуши", іменоване надалі «Продавець», пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж товарів та надання послуг через веб-сайт Продавця "ФОП Кравченко" будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого ( формування замовлення та/або оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

Визначення термінів:

Договір публічної 
оферти (Оферта)    договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.
Акцепт                    беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.
Покупець                будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось 18 років і яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.
Документ на товари 
та послуги               розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.
Товар                       продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті.
Замовлення            належним чином оформлена Покупцем електронна форма замовлення щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік Товарів, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну вартість обраних товарів.
Доставка замовлення доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту магазину, представленого на Веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних у магазинах Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем, на умовах та в терміни, вказані на Вебсайті у розділі «Доставка» та в цьому Договорі.
Веб-сайт                  веб-сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість у магазинах за URL-адресою: http://100sushi.dp.ua
Гаряча лінія           контактні номери телефонів Продавця, зазначені в інтернет-магазині Продавця.

1.     Загальні положення

1.1. Продавець здійснює продаж Товарів у магазинах за допомогою телекомунікаційних засобів, в тому числі, Веб-сайт, також замовлення може бути прийнято Продавцем за номерами гарячої лінії, вказаними на Веб-сайті (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв’язку).
1.2. У разі реєстрації Покупця на сайті, оформленні Покупцем замовлення через сайт, на гарячій лінії, або в інший спосіб та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного Договору та інформації, викладеної на веб-Сайті. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання Веб-сайту і формування замовлення.
1.3. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на Веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.
1.5. Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення Товару Покупцем будь-яким способом незалежно від способу замовлення та форми оплати.
1.6. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека, або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів.
1.7. Повідомляючи Продавцю своє ім’я, адресу електронної пошти (e-mail), номер телефону та місце доставки Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних та зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти.
1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Продавець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним/нею 18-річного віку на момент укладення Договору, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього/на неї в результаті укладання цього Договору.
1.9. Покупцем вважається повнолітня особа, що погодилася з умовами цього Договору, здійснила замовлення Товару та оплатила його вартість.

2. Права та обов’язки Сторін:
2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та доставити Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення
Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним/нею
Товари та послуги.
2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на Веб-сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

2.3. Продавець має право:
-                В односторонньому порядку зупинити продаж Товарів та надання послуг Доставки, відмовити у оформленні Замовлення у випадку порушення Покупцем умов даного Договору;
-                В односторонньому порядку змінювати ціну на Товари, представлені в інтернет-магазині. Ціна за на Товар після оформлення замовлення не може бути змінена Продавцем.
-                На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов даного Договору, шляхом опублікування його в новій редакції на Веб-сайті. Відповідні зміни вступають в силу з моменту їх опублікування, або в інший строк визначений при їх публікації додатково.
-                Організовувати доставку Замовлень, без погодження з Покупцем передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень або залучати до надання послуг з доставки третіх осіб.
-                Надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред’явлення скарг.
-                Змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;
-                Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених на веб-сайті.

2.4. Продавець зобов’язаний:

-                Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
-                Доставити Товар згідно з оформленим Замовленням та умовами даного Договору;
-                Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;


2.5. Покупець зобов'язаний:

-                дотримуватись умов даного Договору;
-                прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
-                оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;
-                перевірити кількість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.
-                Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-Сайті Продавця, до моменту оформлення Замовлення;
-                При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, яка необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

2.6. Покупець має право:

- вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного
Договору.

3. Порядок оформлення замовлення:

3.1. Покупець самостійно на власний розсуд оформляє замовлення через Веб-сайт або зателефонувавши на гарячу лінію Продавця.
3.2. Відповідальність за вибір Товару та порядок оформлення Замовлення несе Покупець.
3.3. Покупець несе відповідальності за точність та/або достовірність інформації, що надається ним Продавцю при реєстрації, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

4. Оплата замовлення:

4.1. Ціна Товару вказується в гривнях.                            
4.2. Сума замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.
4.3. Ціна товару вказується на Веб-сайті. 
4.4. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
4.5. Оплата товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або безготівковим розрахунком на вибір покупця. Порядок та види оплати визначені на веб-сайті в розділі «Доставка та оплата».
4.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
4.7. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.
4.8. Замовлення надаються тільки по факту отримання оплати Продавцем. Але в будь-якому випадку за умови наявності Товару на момент оплати Покупцем.
4.7. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Покупцем.

5. Виконання замовлення та доставка.

5.1. Продавець не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам Веб-сайт) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, придбання товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.
5.2. У разі неможливості виконання взятих на себе зобов’язань за обставин, що викладені в п. 5.1 (виключаючи форс-мажор), Продавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від Покупця як оплата за товари.
5.3. Супроводжуючі товар зображення є ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар, який ним не виробляється, та яка надана виробником такого Товару.
5.4. Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем, або за допомогою залучених Продавцем за власним вибором третіх осіб.
5.5. Вартість, строки та порядок доставки визначені на веб-сайті в розділі «Доставка та оплата».
5.6. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.
5.7. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Розрахункового документа.
5.8. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. У разі доставки Замовлення при безготівковому розрахунку Покупець повинен пред’явити кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату, тощо). Фактичне прийняття Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
5.9. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли
після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав
споживачів».

6. Форс-мажорні обставини.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою слід розуміюти надзвичайні умови, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, та які не залежать від Сторін. До них належать стихійні явища (землетруси, повені, тощо), воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, заборонні заходи державних органів, тощо.
6.2. Протягом дії непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій одна до одної та приймають кожна відповідно свій ризик за відповідні наслідки.

7. Відповідальність сторін:

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.
7.3. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за працездатність каналів зв'язку та можливі перебої в мережі передачі даних, зокрема мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до інтернет-магазину Продавця.
7.4. Продацець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.
7.5. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.
7.6. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

8. Конфіденційність і захист інформації:

8.1. При акцепті договору Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
8.2. При оформленні замовлення Покупець вказує Прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, адресу доставки.
8.3. Реєструючись на веб-сайті  або оформляючи Замовлення без реєстрації, через гарячі лінії та в інший спосіб визначений в Договорі, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою SMS повідомлень, електронної пошти або за допомогою інших телефонних додатків, тощо. Покупець має право у будь-який момент відмовитися від отримання такої розсилки повідомлень.
8.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.
8.5. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або
передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень,
відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

9. Додаткові умови:

9.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
9.2. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
9.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

НАЗАД

Click to order
Total: 
Ваше имя и фамилия
Адрес e-mail (необязательно)
Номер телефона
Выберите свой подарок
Адрес доставки
Payment method